Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymchwil: arolwg clybiau ar ôl ysgol Prifysgol Abertawe

12-04-2019

Os wnaethoch chi fynychu clwb ar ôl ysgol fel plentyn, yn ystod y 1990au neu’r 2000, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn gofyn i chi rannu eich profiadau.

Mae’r ymchwilwyr yn chwilio am oedolion (rhieni, gofalwyr a phobl nad ydynt yn rhieni) i gwblhau arolwg ar-lein. Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu defnyddio i hysbysu adroddiad astudiaeth.

Gallai’r clwb ar ôl ysgol fod wedi bod yn eich ysgol, neuadd gymunedol neu hyd yn oed mewn canolfan hamdden. Nid oedd y clwb ar ôl ysgol yn rhan o’r cwricwlwm ysgol a gynhaliwyd gan yr ysgol (er enghraifft nid oedd yn glwb pêl-droed neu’n glwb gwaith cartref a drefnwyd gan yr ysgol fel gweithgaredd cwricwlwm ychwanegol) ond yr oedd yn glwb ble yr oedd modd i chi chwarae. Roedd y clwb ar ôl ysgol yn cael ei oruchwylio gan weithwyr chwarae neu weithwyr gofal plant.

Ni fydd yr arolwg ar-lein yn cymryd mwy na 10 munud i’w gwblhau a bydd yr holl wybodaeth yn ddienw.

Cwblhau’r arolwg ar-lein  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Dr Pete King ar e-bost neu 01792 602 314.