Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgynghoriad: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

05-04-2019

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn craffu ar egwyddorion cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru). Nod y Bil yw gwahardd cosbi plant yn gorfforol yng Nghymru drwy ddiddymu’r amddiffyniad cosb resymol.

Mae’r Pwyllgor eisiau clywed barn sefydliadau ac unigolion am y Bil. Rhannwch eich barn drwy’r arolwg ar-lein. 

Defnyddir y wybodaeth yr ydych yn ei darparu i hysbysu craffu Aelodau’r Cynulliad ar y Bil a’r adroddiad y bydd y Pwyllgor yn ei lunio yn ystod haf 2019.

Dyddiad cau yr ymgynghoriad: 14 Mai 2019

Rhagor o wybodaeth