Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyllid: Cronfa Ymddiriedolaeth Austin and Hope Pilkington

05-04-2019

Mae Ymddiriedolaeth Austin and Hope Pilkington yn rhoi grantiau i elusennau cofrestredig sy’n gweithio yn y DU. Bydd y rownd yma o gyllido yn canolbwyntio ar sefydliadau a phrosiectau sy’n gweithio gyda phlant 0 i 11 oed.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn dyfarnu grantiau o £1,000 neu £5,000.

Mae’r ymddiriedolaeth yn canolbwyntio ar:

  • Cam-fanteisio ar blant
  • Mentora a chefnogaeth
  • Clybiau a gweithgareddau.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Ebrill 2019

Rhagor o wybodaeth