Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Newyddion da – llyfr stori ‘Hwyl yn y dwnjwn’ nawr ar gael

06-03-2019

Image for Newyddion da – llyfr stori ‘Hwyl yn y dwnjwn’ nawr ar gael

I ddathlu Diwrnod y Llyfr, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod mwy o gopïau o’n llyfr stori Hwyl yn y dwnjwn nawr ar gael.

Mae Hwyl yn y dwnjwn yn llyfr stori am hawl plant i chwarae, wedi ei ysgrifennu ar gyfer plant ysgol gynradd a’u rheini. Mae’n anelu i helpu:

  • plant i siarad am eu hawl i chwarae
  • rhieni i ymgyrchu dros chwarae yn eu hardal leol.


Mae hefyd yn adnodd defnyddiol i gefnogi gweithwyr proffesiynol yn eu gwaith gyda phlant a theuluoedd. 

Gweithiodd Chwarae Cymru gyda storïwr, cartwnydd, a phlant a rhieni Ysgol Gynradd Mount Stuart yng Nghaerdydd i ddatblygu’r llyfr stori.

Sut alla’ i gael copi o Hwyl yn y dwnjwn?

I dderbyn copi rhad ac am ddim o’r llyfr, bydd angen ichi: 

  1. Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  2. Cofrestru i fod ar ein rhestr e-bostio
  3. Ebostio eich manylion atom, yn cynnwys cyfeiriad post.