Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Association of Play Industries yn cyhoeddi adroddiad amser sgrin

26-02-2019

Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan yr Association of Play Industries (API) yn dangos bod ‘plant yn dewis treulio eu hamser rhydd ar sgriniau yn hytrach na chwarae tu allan’. 

Yn yr adroddiad, A Movement for Movement, mae’r API yn datgan:

‘Mae’n ymddangos bod newid “cyflym a dramatig” o amser tu allan i amser tu mewn, gyda chynnydd o 50 y cant yn amser sgrin dewisol plant mewn llai na degawd. Erbyn iddynt fod yn wyth mlwydd oed, bydd plentyn cyffredin wedi treulio blwyddyn gyfan yn eistedd o flaen sgrin.’  

Rhagor o wybodaeth