Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymateb Chwarae Cymru i alwad am dystiolaeth Llywodraeth Cymru

26-02-2019

Mae Llywodraeth Cymru yn galw am dystiolaeth am eithriadau cyfredol i’r Gorchymyn Eithriadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010. Mae’r galwad am dystiolaeth yn adlewyrchu pryderon a leiswyd gan y sector – gall darpariaeth sy’n gweithredu fel gofal plant neu waith chwarae ddefnyddio’r eithriadau i osgoi cofrestru.

Ar hyn o bryd, ar gyfer Gofal Dydd cofrestredig, sy’n cynnwys gwaith chwarae, mae’r eithriadau yn cyfeirio at leoliadau sy’n cynnig chwaraeon, hyfforddiant a gweithgareddau diwylliannol. Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwybod am effaith potensial yr eithriadau hyn ac mae’n galw am farn awdurdodau lleol, rhieni, darparwyr a mudiadau eraill.

Ein hymateb

Mae Chwarae Cymru yn croesawu’r cyfle i ymateb i’r alwad hon am dystiolaeth. Mae’n hymateb wedi ei hysbysu gan ein profiad o gefnogi’r sector gwaith chwarae ac ymholidadau rheolaidd gan ddarparwyr. 

Lawrlwytho ymateb drafft Chwarae Cymru

Fe hoffen ni sicrhau ei fod yn adlewyrchu safbwyntiau ein haelodau a’n etholaeth yn y modd mwyaf effeithiol ac felly rydym yn awyddus i dderbyn eich sylwadau.

Os yr hoffech chi gynnig sylwadau ar ein hymateb anfonwch eich adborth trwy ebost erbyn 7 Mawrth 2019. 

Bydd eich sylwadau yn hysbysu ein hymateb terfynol. Bydd hwn ar gael ar ein gwefan erbyn 13 Mawrth 2019. 

Rhagor o wybodaeth am yr alwad am dystiolaeth

Nid yw ein hymateb ar gael yn Gymraeg yn anffodus. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.