Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Digwyddiadau Chwarae Cymru 2019

13-12-2018

Image for Digwyddiadau Chwarae Cymru 2019

Rhwydweithiwch, dysgwch a rhannwch wybodaeth am chwarae plant yn nigwyddiadau Chwarae Cymru 

Ysbryd - Cymunedau plentyn-gyfeillgar

16 Mai 2019 
Holiday Inn, Caerdydd

Mae ein cynhadledd flynyddol yn cael ei gynnig am bris arbennig yn 21ain mlynedd Chwarae Cymru - ond £50 y person.

Mae Ysbryd yn gynhadledd sy’n llawn areithiau ysbrydoledig, trafodaethau bywiog a gweithdai ymarferol am chwarae plant.

Gwybodaeth am siaradwyr gwadd a gweithdai i ddilyn.

Pwy ddylai fynychu?

Gweithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol ym maes chwarae, gweithwyr cymunedol ac ieuenctid, cynghorau cymunedol a threfol, mudiadau tai, swyddogion adfywio cymunedau, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn, neu â chyfrifoldeb am chwarae plant.

Rhagor o wybodaeth

Fforwm Gweithwyr Chwarae 2019 

19-20 Mehefin 2019
Willow Globe, Rhaeadr

Gwersyll hyfforddiant gwaith chwarae preswyl deuddydd sy’n rhoi cyfle i weithwyr chwarae ddysgu oddi wrth ei gilydd a hyfforddwyr gwaith chwarae profiadol.

Bydd y Fforwm eleni’n cynnig cyfuniad o sgiliau gwaith chwarae ymarferol, theori gwaith chwarae a’r cyfle i rwydweithio ac ennill cefnogaeth oddi wrth gydweithwyr.

Pwy ddylai fynychu?

Gweithwyr chwarae gwirfoddol, amser llawn neu ran amser, gweithwyr clybiau ar ôl ysgol, hyfforddwyr a myfyrwyr gwaith chwarae.

Rhagor o wybodaeth