Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

De Cymru – cymhwyster hyfforddiant gwaith chwarae am ddim

13-12-2018

15 Ionawr, 16 Ionawr a 29 Ionawr 2019

Mae’r Dyfarniad mewn Trosglwyddo Hyfforddiant Gwaith Chwarae Dynamig (ADDaPT) yn rhoi cyfle i ddysgwyr archwilio technegau rhyngweithiol a chwareus i’w defnyddio wrth drosglwyddo hyfforddiant a chymwysterau gwaith chwarae. Bwriedir iddo gefnogi’r lefel uchel o drosglwyddiad hyfforddiant yr ydym yn ei ddisgwyl o diwtoriaid gwaith chwarae yng Nghymru.

Er mwyn cael eu derbyn ar y cwrs ADDaPT bydd rhaid i ddysgwyr feddu ar gymhwyster dysgu, fel y Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant (AET) neu Paratoi i Addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes (PTLLS). Yn ogystal, bydd disgwyl i ddysgwyr arddangos cymhwysedd galwedigaethol mewn gwaith chwarae, trwy brofiad yn y sector neu trwy gwblhau’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP). 

Mae’r cwrs yn cynnwys elfennau ar: 

  • Ddeall pwysigrwydd ymateb i amrywiaeth o anghenion a dewisiadau dysgu
  • Deall amrywiaeth o ddulliau cyfranogol a chwareus ar gyfer addysgu gwaith chwarae
  • Dylunio rhaglen o ddysgu ar gyfer gwaith chwarae
  • Myfyrio ar arfer personol.

 

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru eich lle: 8 Chwefror 2019

Rhagor o wybodaeth