Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Dathlu’r hawl i chwarae – cylchgrawn newydd

06-12-2018

Image for Dathlu’r hawl i chwarae – cylchgrawn newydd

Chwarae dros Gymru
Hydref 2018 – rhifyn 51

Mae’r rhifyn Dathlu’r hawl i chwarae yn cynnwys:

  • Cyd-ddatganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chwarae Cymru ar chwarae plant
  • Hyrwyddo’r hawl i chwarae – esiamplau o Gymru
  • Adolygiad plant o lyfr stori Hwyl yn y dwnjwn
  • Comisiynwyr Plant y DU yn cefnogi hawl plant i chwarae
  • Plant a phlant yn eu harddegau yn galw am fwy o gyfleoedd ac amgylcheddau mwy diogel i chwarae
  • Hawl plant a phobl ifanc i chwarae mewn mannau cyhoeddus
  • Dan y chwyddwydr … Cydlynydd Chwarae’r Tu Allan
  • Hyfforddiant defnyddio offer ac adeiladu strwythurau
  • Cymunedau chwareus – ysgol ar agor ar gyfer chwarae bob Dydd Sadwrn.

 

Lawrlwytho | Gweld ar-lein