Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion y Comisiynydd Plant

03-12-2018

Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn, neu dderbyn mewn egwyddor, yr holl argymhellion a wnaed gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, yn ei hadroddiad blynyddol ar gyfer 2017 – 2018.

Mae’r adroddiad yn cynnwys 15 o argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae'r argymhellion yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys: iechyd, addysg, gwasanaethau plant a thrafnidiaeth.

Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at feysydd lle mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynnydd, gan gynnwys gwella eiriolaeth a datblygu deddfwriaeth i ddileu'r amddiffyniad o gosb resymol.

Mewn ymateb i dderbyn yr argymhellion, dywedodd y Gweinidog Plant, Pobl H?n a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies:

‘Rwy’n falch ein bod ni fel Llywodraeth wedi gallu naill ai derbyn holl argymhellion y Comisiynydd neu eu derbyn mewn egwyddor. Dyma brawf fod Llywodraeth Cymru yn ymdrin o ddifrif â hawliau plant. Rydym yn parhau i rannu nod gyffredin â'r Comisiynydd, sef sicrhau bod plant wrth galon popeth a wnawn fel Llywodraeth.’

Rhagor o wybodaeth