Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: One Stop Carriers for Causes

03-12-2018

Mae grantiau o hyd at £1,000 ar gael ar gyfer prosiectau sydd o fudd i gymunedau lleol o fewn dwy filltir i un o siopau One Stop yn y DU. Mae grantiau ar gael ar gyfer sefydliadau a grwpiau di-elw yn unig.

Ariennir rhaglen grantiau ‘Carriers for Causes’ One Stop drwy’r arian a godir o’r tâl 5c am fagiau yn siopau One Stop yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. 

I fod yn gymwys i ymgeisio, rhaid i brosiectau gyflawni o leiaf un o'r canlyniadau canlynol:

  • Gwella bywydau pobl ifanc
  • Hyrwyddo gweithgarwch corfforol
  • Gwella iechyd neu les
  • Cynyddu diogelwch cymunedol
  • Gwarchod neu wella'r amgylchedd lleol 
  • Gwella bywydau pobl h?n.
     

Rhagor o wybodaeth