Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: DM Thomas Foundation for Young People

28-11-2018

Gall elusennau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais geisio am grantiau o hyd at £30,000 drwy’r Young People’s Central Grants Programme gan y DM Thomas Foundation for Young People. 

Mae'r sefydliad yn cynnig grantiau ar gyfer elusennau sy'n anelu at wella addysg ac iechyd plant a phobl ifanc yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon.

Mae'r sefydliad yn edrych yn benodol i ariannu elusennau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc:

  • ag anableddau
  • sy'n sâl yn yr ysbyty
  • sy’n byw bywydau byr. 
     

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5 Chwefror 2019

Rhagor o wybodaeth