Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Dewch i drafod gwaith ieuenctid – casglu barn pobl ifanc

28-11-2018

Mae Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru yn ceisio barn pobl ifanc rhwng 11 a 25 mlwydd oed i helpu hysbysu Llywodraeth Cymru ar sut y gall gwasanaethau gwaith ieuenctid weithio ar gyfer pob person ifanc.

Gofynna’r Bwrdd i weithwyr ieuenctid a sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc i rannu'r cyflwyniad a chwblhau taflen adborth sy'n crynhoi'r trafodaethau a'r ymatebion. Dychwelwch y daflen adborth trwy e-bost os gwelwch yn dda. 

Mae’r cyflwyniad yn cynnwys cwestiynau cychwynnol a nodiadau cyfarwyddiad i annog a hwyluso trafodaethau. Bydd y Bwrdd yn trafod yr adborth yn y Gynhadledd Gwaith Ieuenctid a gynhelir yng ngogledd Cymru ar 20 Chwefror 2019.

Dyddiad cau i gyflwyno adborth: 14 Ionawr 2019

Rhagor o wybodaeth am yr arolwg