Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Adroddiad newydd ar effeithiau negyddol gormod o amser sgrin

27-11-2018

Mae adroddiad newydd gan Nature Canada yn dangos yr effeithiau negyddol o ormod o amser sgrin ar iechyd plant a phobl ifanc o Ganada.

Mae'r adroddiad – Screen Time vs Green Time: The Health Impacts of Too Much Screen Time – yn amlinellu'r newidiadau yn y ffordd mae plant a phobl ifanc o Ganada yn treulio eu hamser ac mae’n crynhoi'r ymchwil ar effeithiau amser sgrin.

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer rhieni ar leihau amser sgrin plant a threulio mwy o amser tu allan.

Mae prif ganfyddiadau’r adroddiad yn cynnwys: 

  • Mae chwarae tu allan yn hanfodol ar gyfer datblygiad iach plant 
  • Mae dros hanner (55 y cant) o blant yn treulio mwy o amser o flaen sgrin na’r hyn a argymhellir
  • Nid yw 87 y cant o blant yn cael digon o gwsg nag ymarfer corff 
  • Mae pobl ifanc sy’n treulio mwy o amser ar gyfryngau cymdeithasol a ffonau clyfar yn fwy tebygol o adrodd materion iechyd meddwl, megis pryder ac iselder. 
     

Rhagor o wybodaeth