Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Chwarae yn y cyfryngau

26-11-2018

Dyma grynodeb o’r erthyglau a’r blogiau diweddaraf sy’n ymwneud â chwarae i gael eu cyhoeddi ar-lein.

Exclusive: Damian Hinds tells schools to ‘get kids climbing trees’ to build character
The Independent (Richard Vaughan)

Bydd Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth y DU, Damian Hinds, yn cyhoeddi 'rhestr bwced' o nodau i blant eu cyflawni cyn gadael yr ysgol gynradd. Bydd y rhestr yn cynnwys: dringo coed, adeiladu rocedi a gwylio'r wawr. Mae'r Adran dros Addysg eisiau i ysgolion a disgyblion weld bod datblygiad cymeriad a gwytnwch yr un mor bwysig â chanlyniadau arholiadau a chymwysterau. Mae’r rhestr wedi ei seilio ar 50 things to do before you’re 11¾ gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Darllen yr erthygl

Why our kids are going to play outside this winter, and yours should too, according to science
Business Insider UK (Steven John)

Yn ystod y gaeaf, mae plant y DU yn treulio llai o amser yn chwarae tu allan, er gwaethaf manteision profedig chwarae tu allan, yn ôl yr erthygl hon. Mae Dr Robert Murray, paediatregydd, yn dweud y gallai gostyngiad mewn amser y tu allan yn ystod y gaeaf fod o ganlyniad i ofn tywydd oer a'r ymdrech i rieni i gael eu plant yn barod i fynd allan. Pan fo'r tywydd yn ddifrifol, mae Dr Murray yn argymell gweithgareddau tu mewn sy'n annog gwerthfawrogiad o'r amgylchedd tu allan.

Darllen yr erthygl

Playground closures impacting negatively on children's health say researchers
ITV News 

Mae’r Association of Play Industries (API) yn dweud y gallai'r 'gyfradd frawychus' y mae meysydd chwarae yn ne orllewin Lloegr yn parhau i gau gael effaith negyddol ar blant. Yn ôl yr API, bydd cau’r meysydd chwarae yn gwaethygu'r broblem gordewdra a chreu mwy o faterion iechyd meddwl ymhlith plant a phobl ifanc. Canfu'r ymchwil o 2016 bod awdurdodau lleol wedi cau 347 o feysydd chwarae ledled Lloegr ers 2014.

Darllen yr erthygl

Rhagor o erthyglau:

 • 43 ways our kids thrive on free play
  We The Parents (Neve Spicer)

  Darllen yr erthygl
   
 • Modern life offers children almost everything they need, except daylight
  The Conversation (Vybarr Cregan-Reid)

  Darllen yr erthygl
   
 • 7 Reasons I Love Kids’ Rough Play — And How I Make Sure It’s Safe
  Scary Mommy (Alyson Gembala)

  Darllen yr erthygl
   
 • Parents struggle to handle children's tech habits
  BBC news 

  Darllen yr erthygl
   
 • Understanding Your Child by Observing Their Play, Part 1: Wishes and Desires and Part 2: Mastering Life
  Psych Central (Stacey Degeneffe)

  Darllen yr erthyglau: part 1 and part 2
   
 • A handbook on child-responsive urban planning
  Child in the City (Julia Zvobgo)

  Darllen yr erthygl 
   
 • 'I refuse to play with my kids and they're better for it'
  Kidspot (Natalie Reilly)

  Darllen yr erthygl
   
 • A community effort to redesign a school playground
  Child in the City (Daniela Gaspoz)

  Darllen yr erthygl