Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Cyhoeddi ymgeiswyr ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru

07-11-2018

Mae’r ymgeiswyr ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru o ledled Cymru wedi cael eu cyhoeddi ac mae’r bleidlais bellach ar agor. Y dyddiad cau i bobl ifanc fwrw pleidlais yw 25 Tachwedd 2018.

Bydd y Senedd Ieuenctid newydd i Gymru yn rhoi’r cyfle i 60 o bobl ifanc yng Nghymru adnabod a chodi ymwybyddiaeth am yr hyn sydd yn bwysig iddyn nhw.

I fod yn gymwys i bleidleisio ar gyfer ymgeiswyr yn eu hetholiad, bydd angen i bobl ifanc 11 i 18 mlwydd oed gofrestru ar-lein. Y dyddiad cau i gofrestru yw 16 Tachwedd 2018.

Bydd canlyniadau’r etholiad yn cael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr 2018.

Rhagor o wybodaeth