Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ariannu: Kellogg's Breakfast Club Grants

02-11-2018

Mae Kellog’s a Forever Manchester yn cynnig grantiau gwerth £1,000 i glybiau brecwast mewn ysgolion yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae’r grantiau er mwyn darparu brecwast i blant mewn angen.

Mae nifer cyfyngedig o grantiau ar gael, felly rhoddir blaenoriaeth i ysgolion sydd gydag oleiaf 40 y cant o blant yn gymwys ar gyfer ariannu premiwm disgybl ac/neu yn gymwys am brydau ysgol am ddim.

Rhagor o wybodaeth