Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Buddiannau iechyd meddwl chwarae a dysgu tu allan

01-11-2018

Mae adroddiad newydd gan Learning through Landscapes a Project Dirt yn dangos na fydd plant a phobl ifanc yn barod ar gyfer y dyfodol os na fyddant yn cael profiadau tu allan yn y byd go iawn.

Mae’r adroddiad, From muddy hands and dirty faces to higher grades and happy places, yn datgelu bod plant sy’n chwarae a dysgu tu allan yn:

  • hapusach
  • fwy actif yn gorfforol ac yn iachach – ac yn mynd i’r ysgol yn amlach
  • teimlo llai o straen, ac yn medru ymdopi yn well fel plentyn yn eu harddegau a phan yn oedolion
  • fwy creadigol ac yn medru canolbwyntio eu sylw yn well.

 

Mae’r adroddiad hefyd yn dangos bod 91 y cant o athrawon yn y DU ac Iwerddon yn teimlo bod plant yn hapusach ar ôl cymryd rhan mewn gwersi tu allan a gwelodd 86 y cant welliant mewn sgiliau echddysgol (motor skills) plant ar ôl chwarae tu allan.

Er gwaethaf y buddiannau clir, ond 32 y cant o’r ysgolion hyn dreuliodd rhwng awr ac awr a hanner yn chwarae tu allan, ac ond 12 y cant oedd yn darparu gwersi tu allan bob dydd.

Ond, ers cymryd rhan yn Niwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan, mae 38 y cant o’r ysgolion a holwyd wedi cynyddu eu gwersi tu allan ac mae 19 y cant wedi cynyddu eu hamser chwarae tu allan.

Cyhoeddwyd yr adroddiad ar Ddiwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan – ymgyrch byd-eang sy’n galw ar filiynau o blant o amgylch y byd i roi blaenoriaeth i chwarae a dysgu tu allan bob dydd yn yr ysgol a gartref. Er ei bod hi’n hanner tymor yng Nghymru, mae 540,000 o blant ledled y DU ac Iwerddon wedi cofrestru i gymryd rhan.

Dywedodd Cath Prisk, Cyfarwyddwr Byd-eang Ymgyrch Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan ac awdur yr adroddiad:

‘Mae’n amser i’r awyr agored gael ei gymryd o ddifrif. Mae’r dystiolaeth yna – mae plant sy’n chwarae tu allan yn fwy gwydn ac addasadwy ac maent yn gwneud penderfyniadau gwell … Maent yn hapusach, iachach ac yn llai tebygol o brofi materion iechyd meddwl.’

Rhagor o wybodaeth