Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Recriwtio: aelodau Bwrdd Cymru Ifanc

31-10-2018

Mae Cymru Ifanc yn recriwtio chwech aelod newydd, rhwng 11 a 18 mlwydd oed, i ymuno â’u Bwrdd Prosiect.

Mae Cymru Ifanc yn fforwm i sicrhau bod plant a phobl ifanc ledled Cymru yn cael eu clywed ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw ac yn effeithio arnynt, a’u bod yn cael eu clywed gan Lywodraeth Cymru.

Mae dod yn aelod o’r Bwrdd yn gyfle i ymwneud â gwaith sy'n cael effaith uniongyrchol ar fywydau pobl ifanc yng Nghymru. Mae'r rôl yn cynnwys cynghori tîm Cymru Ifanc ynghylch sut mae datblygu, cyflwyno a chraffu ar eu rhaglenni gweithgaredd, cwrdd â Swyddogion Llywodraeth Cymru, Aelodau’r Cynulliad, Aelodau Seneddol a ffigurau eraill allweddol fel y Comisiynydd Plant a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae aelodau’n mynychu oleiaf chwech cyfarfod y flwyddyn, sydd fel arfer yn cael eu cynnal ar Ddydd Sadwrn neu yn ystod gwyliau’r ysgol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12:00pm 26 Tachwedd 2018

Rhagor o wybodaeth