Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Comisiynydd Plant Cymru: adroddiad blynyddol

02-10-2018

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol ei swyddfa ar gyfer 2017 - 2018.

Ymysg cyflawniadau eraill, mae'r adroddiad blynyddol yn dangos bod y Comisiynydd Plant wedi cyflwyno tystiolaeth newydd ar brofiadau chwarae a hamdden plant. Cyhoeddwyd y dystiolaeth ym mis Mawrth 2018, yn Erthygl 31: Adroddiad Sbotolau. 

Llywiwyd yr adroddiad gan farn dros 450 o blant a phobl ifanc am y ffordd y maent yn chwarae, sut y maent yn treulio eu hamser rhydd, a chymryd ran mewn gweithgareddau yn yr ysgol a’u hardal lleol. Mae’r canfyddiadau yn dangos bod diffyg arian, dewis a mynediad i drafnidiaeth yn rwystrau i chwarae yng Nghymru.

Mae canfyddiadau'r adroddiad yn cael eu defnyddio i hysbysu sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i fynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n gwynebu llawer o blant a phobl ifanc, i sicrhau bod ganddynt fynediad i amser chwarae a hamdden. 

Rhagor o wybodaeth