Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Llwyddiant i Chwarae Cymru

02-10-2018

Mae Chwarae Cymru’n falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn Marc Safon Lefel 1 System Sicrhau Ansawdd Ymarferol i Fudiadau Bach (PQASSO). Mae hyn yn dilyn proses ddwys a thrylwyr gan y tîm staff a’r bwrdd ymddiriedolwyr i hunan-arfarnu, gwella ac yna pasio asesiad allanol.

Mae PQASSO yn gynllun sicrhau ansawdd ar gyfer mudiadau gwirfoddol. Er mwyn help mudiadau i gael eu rhedeg yn fwy effeithiol ac effeithlon, mae’n mesur perfformiad mewn ystod eang o feysydd ansawdd yn cynnwys llywodraethu, arweinyddiaeth a rheolaeth, a chanlyniadau.

Trwy ennill Marc Safon Lefel 1 PQASSO, rydym wedi llwyddo i arddangos rhinweddau megis:

  • Llywodraethu effeithiol a chyfrifol
  • Rheolaeth ariannol gref
  • Creu perthnasau da gyda sefydliadau eraill
  • Cydnabod a gwerthfawrogi ein cyfranogwyr - rydym yn canolbwyntio ar ddeilliannau gwell ar gyfer ein cyfranogwyr ac yn cynrychioli eu buddiannau.
     

Meddai’r asesydd PQASSO:

‘Mae Chwarae Cymru wedi arddangos lefel drawiadol o gyflawniad ar draws pob un o feysydd ansawdd PQASSO. Dangosodd y cyfarwyddwr a’r staff ymrwymiad llwyr i gennad, gwerthoedd a nodau’r mudiad a gwelwyd eu bod yn dîm abl, profiadol iawn a llawn ysgogiad.

Mae’r llywodraethu’n rhagorol - dyma un o wir gryfderau’r mudiad ym mhob agwedd. Fe wnaeth Chwarae Cymru hefyd daro’r nod uchaf am ddarparu croeso cynnes, cyfeillgar gan sicrhau bod yr ymweliad safle hwn yn un o’r rhai mwyaf cofiadwy i’r Asesydd, a hynny am yr holl resymau cywir. Dymunaf bob llwyddiant iddynt i’r dyfodol.’

Dywedodd Mike Shooter, Cadeirydd Chwarae Cymru:

‘Rydych yn gwybod yn reddfol pan ydych yn gweithio i sefydliad sy’n fedrus, ymroddedig a thosturiol, ond mae’n dda cael tystiolaeth o hynny. A dyma fe. Yr hyn y mae PQASSO yn ei ddisgrifio fel un o’r asesiadau mwyaf cofiadwy iddynt gael y pleser o’i gynnal.’