Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Plant yn elwa o gynnig gofal plant Llywodraeth Cymru

01-10-2018

Mae’r Gweinidog Plant, Pobl H?n a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies wedi cyhoeddi bod dros 3,000 o blant eisoes wedi elwa o gynnig gofal plant Llywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn gyntaf.

Mae’r cynllun yn cynnig 30 awr o ofal plant am ddim yr wythnos i rieni plant tair a phedair blwydd oed sy’n gweithio ar gael mewn 14 ardal cyngor ar hyn o bryd. Bydd y cynnig yn cael ei ymestyn i Gymru gyfan erbyn 2020.

Yn ystod blwyddyn gyntaf y cynnig:

  • Mae 3,395 o blant wedi derbyn lleoedd mewn lleoliadau sy'n cynnig y cynllun gofal plant
  • Mae dros 574 o ddarparwyr yn cymryd rhan yn y cynnig.
     

Mae’r Gweinidog hefyd wedi cyhoeddi ei fod yn cyflymu'r broses o ehangu’r cynllun i wahanol ardaloedd yng Nghymru mewn ymateb i rieni sy’n dymuno i'r cynnig gael ei gyflwyno'n gynt. 

Dywedodd y Gweinidog Plant, Huw Irranca-Davies: 

‘Rydw i wrth fy modd bod cynifer o blant a'u teuluoedd wedi elwa ar y cynnig gofal plant yn ystod y flwyddyn gyntaf. Mae'n galluogi rhieni i ddechrau gweithio neu i ddychwelyd i'r gwaith – sydd nid yn unig yn llesol i economi Cymru ond hefyd yn lleihau'r straen ar incwm teuluoedd.’

Rhagor o wybodaeth