Newyddion

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Yn ôl i Newyddion

Ymgynghoriad: Cymwysterau newydd Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

01-10-2018

Image for Ymgynghoriad: Cymwysterau newydd Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith

Mae’r Gr?p Llywio Datblygu Cymwysterau yn ceisio adborth ar yr unedau drafft ar gyfer cymwysterau newydd Agored Cymru, Cymwysterau Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) ar lefel 2 a 3. Mae’r unedau drafft wedi eu datblygu’n seiliedig ar ymgynghoriadau gyda thiwtoriaid a dysgwyr cyfredol, Cyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC Wales) a’r Cyrff Dyfarnu.

Bydd y cymwysterau newydd ar gael i’w trosglwyddo o fis Medi 2019 a byddant yn disodli Cymwysterau P3 SQA presennol.

Bydd y cymwysterau newydd yn asesu isafswm y lefel cymhwysedd y bydd angen i weithwyr chwarae ei arddangos i gyflawni eu gwaith. Mae’r llwybr datblygu trwy’r cymwysterau’n un llinellol, felly bydd rhaid i ddysgwyr gwblhau’r unedau ar lefel 2 cyn symud ymlaen i lefel 3. Mae adborth yn dangos bod dysgwyr sy’n ymgymryd â’r cymhwyster lefel 3 heb y wybodaeth sylfaenol a ddysgir ar lefel 2, yn ei chael yn anodd cwblhau’r asesiad. Bydd rhaid i ddysgwyr gwblhau’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) er mwyn symud ymlaen i P3 ar lefel 2.

Cwblhau arolwg P3 ar-lein 

I gynnig adborth ar yr unedau drafft, a fyddech cystal â chwblhau’r arolwg ar-lein erbyn 26 Hydref 2018.

Lawrlwytho trosolwg o’r ymgynghoriad

Lawrlwytho unedau drafft Lefel 2 

Lawrlwytho unedau drafft Lefel 3

Lawrlwytho unedau L2APP (er gwybodaeth yn unig)

Os hoffech chi ymateb i'r arolwg mewn ffordd wahanol neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ebostiwch ni os gwelwch yn dda.