Newyddion

Image for Diwrnod Chwarae 2018 - dathlu hawl y plentyn i chwarae

Diwrnod Chwarae 2018 - dathlu hawl y plentyn i chwarae

01-08-2018

Comisiynwyr Plant y DU yn cefnogi hawl plant i chwarae

Image for Taflen wybodaeth newydd – dyfeisiau digidol mewn lleoliadau chwarae

Taflen wybodaeth newydd – dyfeisiau digidol mewn lleoliadau chwarae

23-07-2018

Taflen wybodaeth Defnydd ymarferol o ddyfeisiau digidol mewn lleoliadau chwarae a ysgrifennwyd gan Chris Martin

Dim angen cwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar gyfer 2018-19

14-09-2018

Nid oes angen i ddarparwyr gofal plant a chwarae gwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar gyfer 2018-19

Mae teuluoedd sy'n chwarae gyda'i gilydd yn hapusach, yn ôl adroddiad

13-09-2018

Mae chwarae gyda'i gilydd yn gwneud teuluoedd yn hapusach, ond mae rhieni'n cael trafferth dod o hyd i amser i chwarae

Chwarae yn y cyfryngau

13-09-2018

Crynodeb o erthyglau a blogiau sy’n ymwneud â chwarae

Grant Gofal Plant Busnes Cymru

13-09-2018

Cyfle i ddarparwyr gofal plant yng Nghymru ymgeisio am Grant Gofal Plant

‘Playing out’ – adroddiad gan Gomisiynydd Plant Lloegr ar chwarae

13-09-2018

Argymhellion ar gyfer llywodraeth y DU, awdurdodau lleol a rhieni ar sut i hyrwyddo chwarae

Cyfleoedd ariannu

12-09-2018

Detholiad o gyfleoedd ariannu sy’n derbyn ceisiadau ar hyn o bryd

Gweminar – Cynhwysiad a hawl plant i chwarae

12-09-2018

Yn fuan – gweminar mewn cyfres am bŵer trawsffurfiol chwarae i blant a phobl ifanc

Crynodeb ymgynghoriad: cosb corfforol plant

14-08-2018

Crynodeb o ymatebion i’r ymgynghoriad i ddileu’r amddiffyniad ‘cosb resymol’ yng Nghymru

GWELD MWY