Meysydd chwarae di-fwg

Mae’r elusen iechyd cyhoeddus ASH Cymru, wedi lansio ymgyrch ar gyfer meysydd chwarae di-fwg yng Nghymru. 

Lansiwyd yr ymgyrch pan aeth trigolion a phlant ysgol Caerdydd ati i gasglu sbwriel ym Mharc y Rhath i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch sbwriel ysmygu sy’n llygru eu meysydd chwarae.

Mae ASH Cymru am i blant allu mwynhau eu parciau a’u mannau awyr agored heb gael eu niweidio gan fwg ail-law. Yn ôl arolwg mae 75 y cant o oedolion yn cefnogi menter o’r fath.

Fel rhan o'u hymgyrch Meysydd Chwarae Di-Fwg mae ASH Cymru wedi cynhyrchu ffilm fer am fuddiannau mannau di-fwg ar draws Cymru trwy lygaid pobl ifanc.

Gwylio'r ffilm fer

Mae ASH Cymru yn gofyn i bob awdurdod lleol yng Nghymru i wneud eu meysydd chwarae yn ddi-fwg i warchod plant rhag niwed mwg ail-law. Mae ASH Cymru wedi cynhyrchu map sy'n dangos pa awdurdodau lleol sydd gan feysydd chwarae di-fwg, pa rai sy'n bwriadu cael meysydd chwarae di-fwg a pha awdurdodau lleol sydd heb feysydd chwarar di-fwg. 

Mae pecyn cymorth hefyd wedi ei anfon at awdurdodau lleol ar draws Cymru fel rhan o'r ymgyrch. 

Rhagor o wybodaeth
 

 

Rhestr Bostio