Yr Hawl Cyntaf ... fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae

'Yr hawl i chwarae yw hawl cyntaf plentyn gan y gymuned. Chwarae yw hyfforddiant natur ar gyfer bywyd. Ni all unrhyw gymuned dresmasu ar yr hawl hwnnw heb wneud niwed parhaol i feddyliau a chyrff ei dinasyddion.' David Lloyd George

Nod cyhoeddiad Chwarae Cymru Yr Hawl Cyntaf ... fframwaith ar gyfer asesu ansawdd gwaith chwarae yw galluogi gweithwyr chwarae, ac unrhyw oedolion eraill sydd â diddordeb mewn chwarae plant, i dadansoddi, trwy arsylwi a myfyrio, yr amgylcheddau chwarae y maent yn eu gweithredu. Mae'n cynnig fframwaith ar gyfer asesu ansawdd yr hyn sy'n cael ei ddarparu a'i brofi.

Mae'n caniatáu i ddefnyddwyr archwilio:

  • natur yr hyn y mae plant yn ei wneud
  • rolau datblygiadol a therapiwtig posibl chwarae
  • rolau a swyddogaethau'r gweithiwr chwarae (neu oedolyn arall)
  • y ffyrdd mwyaf priodol o ymyrryd yn y broses chwarae
  • iaith a chysyniadau gwaith chwarae


Bwriedir i Yr Hawl Cyntaf ... gyflenwi gweithdrefnau sicrhau ansawdd eraill.

Lawrlwytho fframweithiau Yr Hawl Cyntaf

Mae Yr Hawl Cyntaf ar gael i'w brynu yn siop arlein Chwarae Cymru  

 

Mae Yr Hawl Cyntaf ... ar gael i'w brynu yn siop arlein Chwarae Cymru