Gweithiwr Chwarae Cynllun Chwarae

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Teitl swydd: Gweithiwr Chwarae Cynllun Chwarae

Mudiad: Cyngor Dinas Casnewydd

Rhif cyfeirnod: NCC5196

Lleoliad: Casnewydd

Oriau: rhan amser

Cyflog: £8.81 yr awr
 
Dyddiad cau: 17 Rhagfyr 2018

Dyddiad cyfweliad: 7 Ionawr 2019

Ydych chi'n frwdfrydig, yn drefnus ac â diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc?

Mae Cyngor Dinas Casnewydd eisiau penodi nifer o weithwyr chwarae sesiynol i ymuno â'r Tîm Datblygu Chwarae, er mwyn helpu'r Cyngor i ddarparu ystod o gynlluniau chwarae yng Nghasnewydd yn ystod hanner tymor Chwefror 2019.

Yn ddelfrydol, mae Cyngor Dinas Casnewydd yn chwilio am unigolion sydd â phrofiad o weithio mewn cynlluniau chwarae. Fel gweithiwr chwarae byddwch yn sicrhau bod y tîm yn rhan o raglen gynllunio a darpariaeth sy’n annog plant i chwarae ac yn gallu adnabod pryd mae angen i weithgareddau a'r amgylchedd chwarae newid.

Rhagor o wybodaeth
 
 

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.