Gwasanaeth Gwybodaeth

Cefnogwch ni

Mae Chwarae Cymru’n hybu pwysigrwydd chwarae plant yng Nghymru trwy ddarparu gwybodaeth amserol a chyfredol.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Gwefan llawn gwybodaeth sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd  
  • Amrywiaeth o gyhoeddiadau’n cynnwys pecynnau cymorth, canllawiau arfer dda a thaflenni gwybodaeth
  • Cylchgrawn a gyhoeddir ddwywaith y flwyddyn - Chwarae dros Gymru
  • E-fwletinau misol a bwletinau newyddion rheolaidd
  • Defnydd dyddiol o’r cyfryngau cymdeithasol trwy Twitter a Facebook
  • Llyfrgell chwarae – casgliad cynhwysfawr o adnoddau cyfoes a rhai sydd allan o brint.

Cefnogwch ni