Fframwaith arolygu AGGCC

Cefnogwch ni

O fis Ebrill 2016, newidiodd AGC y ffordd maent yn arolygu gwasanaethau gwarchod plant, gofal dydd a chwarae mynediad agored, a pha mor aml maent yn cynnal arolygiadau.

Mae'r fframwaith newydd yn cynnwys arolygiadau gofal plant a chwarae ac yn rhoi mwy o bwyslais ar wella datblygiad plant a chanlyniadau lles.

Pan fydd arolygwyr yn ymweld â gwasanaeth gofal, byddant yn ystyried pedair thema graidd:

  • Lles
  • Gofal a Datblygiad
  • Amgylchedd
  • Arweinyddiaeth a Rheolaeth

 

Beth sy'n wahanol?

  • Bydd arolygwyr yn treulio rhagor o amser gyda gwasanaeth gofal
  • Newidiadau i amlder ein harolygiadau
  • Cyflwyno graddau
  • Cyhoeddi adroddiadau arolygu gwarchodwyr plant 

 

Mae'r fframwaith arolygu ar gael ar wefan AGC. 

Rhagor o wybodaeth

 

Cefnogwch ni