Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae: Rhan 1

Cefnogwch ni

Daeth y Gorchymyn, sy’n dod ag adran 11(1) o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 i rym, sy’n gofyn i bob Awdurdod Lleol asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae ar gyfer plant yn eu hardal, ar 1 Tachwedd 2012 – hynny yw, fe ddaeth i rym.

I weld y Gorchymyn Cychwyn, y Rheoliadau a’r Canllawiau Statudol defnyddiwch y dolenni isod os gwelwch yn dda:

Gorchymyn Cychwyn

Rheoliadau

Canllawiau Statudol

Ar 30 Mawrth 2013 anfonodd pob awdurdod lleol yng Nghymru asesiad digonolrwydd chwarae a chynllun gweithredu i Llywodraeth Cymru. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar ganllawiau statudol ar gyfleoedd chwarae. Mae'r crynodeb ar gael i'w lawrlwytho ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cefnogwch ni