Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

Ysbryd - Cymunedau plentyn-gyfeillgar

Aelodau £50 | Ddim yn aelod £50

Archebu
Dyddiad: 16-05-2019 Lleoliad: Holiday inn, Caerdydd
Trefnydd: Chwarae Cymru
Image for

Mae ein cynhadledd flynyddol yn cael ei gynnig am bris arbennig yn 21ain mlynedd Chwarae Cymru.

Mae Ysbryd yn gynhadledd sy’n llawn areithiau ysbrydoledig a thrafodaethau bywiog am chwarae plant.

Siaradwyr gwadd

Yn ogystal a thrafodaethau bwrdd crwn, mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd y siaradwyr gwadd canlynol yn ymuno â ni:

 

Pwy ddylai fynychu?

Gweithwyr chwarae a gweithwyr proffesiynol ym maes chwarae, gweithwyr cymunedol ac ieuenctid, cynghorau cymunedol a threfol, mudiadau tai, swyddogion adfywio cymunedau, ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn, neu â chyfrifoldeb am chwarae plant.

Pris cyfranogwyr

Archebwch eich lle nawr i dderbyn y pris boregogwyr – dim ond £50 y person.

Mae'r pris yn cynnwys cinio a the neu goffi.

Dyddiad cau pris boregodwyr – 16 Mawrth 2019

Archebu

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.