Digwyddiadau

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.

School Life Conference _cym Image

Cynhadledd Bywyd Ysgol

26-11-2018

Lleoliad: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
Trefnydd: Cyngor Sir y Fflint a Chwarae Cymru

Play Scotland 20th Anniversary Seminar

21-09-2018

Lleoliad: Royal Botanic Gardens, Caeredin
Trefnydd: Play Scotland

International Journal of Playwork Practice Seminar

22-09-2018

Lleoliad: Caergrawnt, Lloegr
Trefnydd: Journal of Playwork Practice

9th Child in the City World Conference

24-09-2018 ‐ 26-09-2018

Lleoliad: Vienna, Awstria
Trefnydd: Child in the City

Cynyddu Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Plant a Phobl Ifanc

01-10-2018

Lleoliad: Caerdydd
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Cynhadledd Flynyddol Plant yng Nghymru 2018

03-10-2018

Lleoliad: Caerdydd
Trefnydd: Plant yng Nghymru

Sioe deithiol Datblygu Polisi Chwarae – Llundain

04-10-2018

Lleoliad: Homerton Adventure Playground, Llundain
Trefnydd: The Playwork Foundation a Play England

PlayBoard Northern Ireland Conference 2018

16-10-2018

Lleoliad: Riddel Hall, Belfast
Trefnydd: PlayBoard Northern Ireland

Symposiwm y Lawson Foundation

24-10-2018 ‐ 26-10-2018

Lleoliad: Toronto, Canada
Trefnydd: The Lawson Foundation

Building a better Europe with children: All aboard!

29-10-2018

Lleoliad: Opatija, Croatia
Trefnydd: Eurochild

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan y DU ac Iwerddon

01-11-2018

Lleoliad: Ledled y DU
Trefnydd: UK and Ireland

The Essential Street Play Training Day

06-11-2018

Lleoliad: Bryste, Lloegr
Trefnydd: Playing Out

2018 ISGA Conference

16-11-2018 ‐ 18-11-2018

Lleoliad: Yokohama, Japan
Trefnydd: International School Grounds Alliance ac Association for Children's Environment

Playwork Campference 2019

15-02-2019 ‐ 19-02-2019

Lleoliad: Houston, UDA
Trefnydd: Pop-Up Adventure Play a Bayou City Play

The 17th National Playwork Conference

05-03-2019 ‐ 06-03-2019

Lleoliad: Eastbourne, Lloegr
Trefnydd: Meynell Games

Cofrestru i dderbyn y diweddaraf ar chwarae plant a gwaith chwarae yn rheolaidd

Communication Preferences

Please state how you would prefer to be contacted.
To view our privacy policy, click here.