Cymwysterau

Cefnogwch ni

Image for Cymwysterau

Er mwyn ateb anghenion chwarae pob plentyn yng Nghymru a phawb sy’n gweithio ble bydd plant yn chwarae, mae Chwarae Cymru wedi datblygu casgliad o gymwysterau sy’n ymateb i natur newidiol y sector.

Mae Gwaith Chwarae: Rhoi Egwyddorion ar Waith (P3) yn gyfres gynhwysfawr o gymwysterau gwaith chwarae ar Lefel 2 a 3 sydd wedi eu hanelu at weithwyr chwarae amser llawn.

Mae’r Dyfarniad Lefel 2 mewn Arfer Gwaith Chwarae (L2APP) yn gyflwyniad perffaith i’r rheini sy’n newydd i waith chwarae neu’r rheini sy’n gweithio mewn cynlluniau chwarae tymor byr, dros y gwyliau (trosglwyddir dros dridiau).

Anelir Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Cynllun Chwarae’n Ystod Gwyliau’r Ysgol (MAHPS) at y rheini sy’n meddu eisoes ar gymwysterau Lefel 3 mewn gwaith arall gyda phlant a phobl ifanc ond sydd angen cymhwyster chwarae plant er mwyn gallu bod yn berson sy’n gyfrifol am gynllun chwarae’n ystod y gwyliau (trosglwyddir dros bedwar diwrnod).

Anelir y Dyfarniad mewn Trosglwyddo Hyfforddiant Gwaith Chwarae Dynamig (ADDaPT) at diwtoriaid gweithwyr chwarae galwedigaethol gymwys sy’n meddu ar gymhwyster hyfforddi eisoes. Bwriedir iddo gefnogi’r lefel uchel o drosglwyddo hyfforddiant yr ydym yn ei ddisgwyl o diwtoriaid gwaith chwarae yng Nghymru (trosglwyddir dros dridiau).

Mae Chwarae Cymru’n gweithio mewn partneriaeth gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ac Agored Cymru i ddatblygu a throsglwyddo cymwysterau gwaith chwarae ar draws Cymru.

Gweithio mewn partneriaeth

Er bod Chwarae Cymru yn parhau’n Ganolfan gymeradwy ar gyfer trosglwyddo P3, er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y cymhwyster yn y dyfodol, rydym yn meithrin y bartneriaeth lwyddiannus sydd eisoes yn bodoli gyda Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Maent mewn sefyllfa dda i gyflwyno cymwysterau gwaith chwarae yn sgîl ei brofiad o ddarparu cymwysterau gwaith ieuenctid a datblygu cymunedol mewn lleoliadau cymunedol. 

Mae Chwarae Cymru yn hyderus y bydd sgiliau a gwybodaeth tîm staff Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn sicrhau gwelliannau yn y gefnogaeth i ddysgwyr, hyfforddwyr ac aseswyr P3

Am wybodaeth am gyrsiau P3 yn eich ardal gweler yr adran Digwyddiadau neu cysylltwch â Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Ffurflen gais 

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn ymgymryd â chymhwyster P3 lefel 2 neu 3 cwblhewch a dychwelwch ffurflen gais Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Cefnogwch ni