Canolfannau Adnoddau Chwarae a Storfeydd Sgrap

Mae canolfannau Adnoddau'n darparu deunyddiau rhad ac eilgylch y gellir eu defnyddio ar gyfer chwarae plant. Mae rhai hefyd yn cynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol i ddarparwyr chwarae a gweithwyr chwarae lleol.

Canolfannau Adnoddau Chwarae yng Nghymru

Aberystwyth
Celf-Eco Ceredigion, Culffordd Celf, 13a Ffordd Portland, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2NL
Rhif ffôn: 01970 627807 / 07855 835297
Ebost

Caerdydd
Re-create, Ystad Ddiwydiannol Pont Elái, Wroughton Road, Trelái, Caerdydd CF5 4AB
Rhif ffôn: 029 20578100
Gwefan

Caerfyrddin
Trysordy Treasure House, Aalton Farm, Ffordd Llansteffan, Johnstown, Caerfyrddin SA31 3QU
Rhif ffôn: 01267 231 980
Gwefan

Rhondda Cynon Taf 
Reclaim for Play Scrapstore, Unit 7, Highfield Industrial Estate, Ferndale, RCT CF43 4SX
Rhif ffôn: 01443 493321
Ebost

Rhagor o wybodaeth am ganolfannau adnoddau chwarae ar draws y DU