Astudiaethau Achos Digonolrwydd Chwarae

Cefnogwch ni

Trwy Gymru gyfan, mae cynnydd yn cael ei wneud gan awdurdodau lleol a’u partneriaid i ymateb i Ddyletswyddau Digonolrwydd Chwarae arloesol Llywodraeth Cymru.

Mae Chwarae Cymru wedi cefnogi’r adolygiad cymheiriaid o astudiaethau achos sy’n cyflwyno datrysiadau dyfeisgar i gefnogi awdurdodau lleol i sicrhau cyfleoedd chwarae digonol yn unol â’r Materion a ddynodwyd yng nghanllawiau statudol Cymru – Gwlad sy’n Creu Cyfle i Chwarae.

Adolygwyd yr astudiaethau achos yn erbyn ystod o griteria, yn cynnwys i ba raddau y mae’r enghraifft:

  • Yn adeiladu ar agweddau, partneriaethau ac arfer cyfredol
  • Yn seiliedig ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) a Sylw Cyffredinol 17 ar Erthygl 31
  • Yn gweithio’n unol ag egwyddorion gweithio partneriaeth a chydweithredu
  • Yn mwyafu adnoddau
  • Wedi ei datblygu a’i gweithredu trwy ymgynghori, cyfranogi ac ymgysylltu. 
     

Astudiaethau achos

Bro Morgannwg - Prynu Diwrnod o Chwarae

Casnewydd - Datblygu asesu risg-budd

Casnewydd - Ymgynghoriad meysydd chwarae 

Conwy - Siop chwarae 'pop up'

Conwy - Strwythur ar gyfer datblygu a digonolrwydd chwarae

Wrecsam - Asesiad digonolrwydd chwarae cyntaf

Wrecsam - Prosiect Amser Gwyrdd

Cefnogwch ni