Amdanom Ni

Rhestr Bostio

Image for Amdanom Ni

Chwarae Cymru yw’r elusen genedlaethol dros chwarae plant.

Mae Chwarae Cymru'n elusen annibynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru - Cymru yw ardal ein cylch gwaith elusennol.

Rydym yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arfer dda ar bob lefel o'r broses wneud penderfyniadau ac ym mhobman ble y gallai plant chwarae. Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i gefnogi pawb sydd â diddordeb mewn, neu gyfrifoldeb am ddarparu ar gyfer chwarae plant, fel y bydd Cymru un diwrnod yn wlad ble y byddwn yn cydnabod ac yn darparu'n ddigonol ar gyfer anghenion chwarae pob plentyn.

Ein gweledigaeth

Dyfodol ble caiff chwarae ei barchu am ei bwysigrwydd allweddol i blentyndod.

Ein cennad

Eiriol dros Gymru chwarae-gyfeillgar a phledio achos hawl plant i chwarae.

Mae ein gwaith yn cynnwys:

  • Polisi: i weithio gydag unigolion, sefydliadau a rhwydweithiau i hysbysu datblygiad polisi a materion sy’n ymwneud â chwarae plant yng Nghymru
  • Gwasanaeth gwybodaeth: i hybu gwerth chwarae plant yng Nghymru trwy ddarparu gwybodaeth gyfredol ac amserol i’n rhanddeiliaid
  • Cyngor a chefnogaeth: i ddarparu gwybodaeth arbenigol ynghylch pob mater sy’n ymwneud â, ac sy’n effeithio ar chwarae plant
  • Datblygu’r gweithlu: i gyfrannu at ddatblygiad proffesiynol y gweithluoedd chwarae a gwaith chwarae yng Nghymru

 

Adroddiad effaith a adroddiadau blynyddol Chwarae Cymru

Mae Chwarae Cymru yn elusen cofrestredig, rhif 1068926 ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant, rhif 3507258. Cofrestrwyd yng Nghymru. 

Rhestr Bostio