Aelodaeth

Rhestr Bostio

Image for Aelodaeth

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Chwarae Cymru’n adolygu’r broses a’r buddiannau aelodaeth ar gyfer Aelodau Cyswllt Chwarae Cymru. Mae hyn yn golygu, am y tro, y caiff eich Aelodaeth Cyswllt presennol ei gario trosodd i 2018. Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

Ymunwch ac ychwanegwch eich llais

Mae aelodaeth blynyddol Chwarae Cymru ar gael am gyn lleied a £10!

Mae aelodaeth cyswllt yn agored i bob sefydliad ac unigolyn sy'n byw yng Nghymru.

Mae aelodaeth cyswllt rhyngwladol yn agored i unrhyw sefydliad neu unigolyn sy'n byw neu'n gweithio y tu allan i Gymru hoffai gefnogi gwaith Chwarae Cymru. Mae'r buddiannau aelodaeth yn gyfyngedig gan ein bod, fel elusen, wedi ein cofrestru i weithio er budd plant a phobl ifainc yng Nghymru.

Gofynnir i bob aelod i arddel:


Pam ymuno â Chwarae Cymru? Lawrlwytho rhestr o fuddiannau aelodaeth

Prisiau

Unigolyn - £10

Sefydliad (llai nag un aelod o staff llawn amser) - £25

Rhyngwladol (tu allan i Gymru) - £25 

Sefydliad - mwy nag un aelod o staff llawn amser - £50

Masnachol / preifat - £75

Awdurdod Lleol - £100

Lawrlwytho ffurflen aelodaeth

Lawrlwytho rhestr o aelodau Chwarae Cymru

 

Archebwch Arlein

Rhestr Bostio